กรมท่องเที่ยวจับมือนิด้าทำมาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชน

กรมท่องเที่ยวจับมือนิด้าทำมาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชน
น.ส.วรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้มอบหมายให้กลุ่มมาตรฐานการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว จัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community Based Tourism Standard ขึ้น เพื่อศึกษา กำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน ASEAN …
Read more on บ้านเมือง

Share

Bangkok Ombudsman pushes for Samkong underpass completion

Bangkok Ombudsman pushes for Samkong underpass completion
… Phuket Forum · I&A · Mobile. Phuket News | Thailand News | World News | Queer / Weird | Opinion | Archived |. Latest. facebook twitter youtube google plus. Home / News / Phuket News / Bangkok Ombudsman pushes for Samkong underpass completion.
Read more on Phuket Gazette

Share

New violence in protests over French labour reforms

New violence in protests over French labour reforms
Police and protesters clashed in western Rennes and Nantes as well as Paris, leaving several injured, as demonstrations across the country aimed to keep up pressure against the reforms, which will make it easier for struggling companies to fire workers.
Read more on Bangkok Post

Share