กรมท่องเที่ยวจับมือนิด้าทำมาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชน

กรมท่องเที่ยวจับมือนิด้าทำมาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชน
น.ส.วรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้มอบหมายให้กลุ่มมาตรฐานการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว จัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community Based Tourism Standard ขึ้น เพื่อศึกษา กำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน ASEAN …
Read more on บ้านเมือง

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *